Meer informatie over de VVRP

Onze bestuursleden

Onze voorzitter

Ype van der Woude | Voorzitter
Wynserdyk 37
9062 GP  Oentsjerk
Tel: 06-13057818
 

Onze secretaris

Erwin Wijshake | Secretaris
Hoofdweg 10
8471 ZH Wolvega
Tel: 06-11322741
 

Onze penningmeester

Leo van Dalen | Secretaris
De Ronde 4
5683 CZ  Best
Tel: 06-24562788

Algemeen bestuurslid

John Boonstra | Bestuurslid
Lageweg 6a
1697 GK Schellinkhout
Tel: 06-47685966

Algemeen bestuurslid

Eddy van Beek | Bestuurslid
Jupiter 36
7122 XN Aalten
Tel: 06-54255353

Waarom deze website?

Informeren over deze branche voor de eindgebruiker en het presenteren van alle aangesloten leden klauwverzorgers.

Waarom deze website?

Er is in Nederland behoefte aan leerling en aankomend klauwverzorgers. Ook zij kunnen lid worden van de vereniging en zich aansluiten bij een platform waarbij een optimale klauwgezondheid bijdraagt aan het dierenwelzijn, arbeidsgemak en economisch aspect op de melkveehouderij.

De Vereniging Voor Rundvee Pedicure en het bestuur

Waarom een vereniging voor klauwverzorgers?

De Vereniging Voor Rundvee Pedicure is in het leven geroepen om naast voorlichting naar de leden en de eindgebruikers ook zorg te dragen voor hoge kwaliteit binnen de rundveepedicure.
Het certificeren van de leden is één van de doelstellingen om die kwaliteit te borgen.
De VVRP organiseert 1x per jaar een collega-ledendag waarbij alle leden worden uitgenodigd op een nader te bepalen locatie in Nederland.
Op de ledendag zijn een groot aantal leveranciers vertegenwoordigd op een zgn. "mini-beurs" om hun laatste noviteiten op het gebied van klauwverzorging te tonen.
tevens vinden er lezingen en presentaties plaats door gast-sprekers uit de branche.

Er wordt op deze dag ook aan de inwendige mens gedacht en afgesloten met een diner.
Op deze wijze ontstaat er een platform voor het uitwisselen van kennis en kwaliteit in plaats van een onderlinge concurrentie binnen de rundveepedicure branche.

Meer weten? Neem contact op